پرده نمایش 250*250

پرده نمایش های موجود در سایت با سایز 250*250

پرده های نمایش های  سایت ما در سایز های 150*150 و 180*180 و 200*200 و 250*250 و 300*300 و 300*400 و 350*350 طبقه بندی شده اند که میتوانید با استفاده از ابزار جستجو سایز مورد نظر خود را از بین پرده های ذیتا پروژکتور ما انتخاب کنید