پایه ویدئو پروژکتور

پایه ویدئو پروژکتور به سقف نصب شده و شما دیتا پروژکتور خود را به آن متصل می کنید.

این پایه ها در ابعاد مختلف متناسب با نیاز و مکان مورد استفاده آن در سایت ما قرار گرفته است.

این محصول با قیمت کم و ارزان مشکل کمبود مکان برای قرارگیری پروژکتور شما را حل میکند.