پرده نمایش دستی ویدئو پروژکتور

5 کالا

پرده نمایش دستی ویدئو پروژکتور

Manual Projector Screen

پرده نمایش یکی از ملزومات جانبی تجهیزاتی نظیر ویدئو پروژکتور، اسلاید و اوِرهِد است که برای پخش تصاویر آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع پرده نمایش مجهز به غلافی است که با آزاد کردن ضامن آن، پرده به صورت رول داخل آن جمع می شود و از طریق همان ضامن می توان آن را مجددا باز نمود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه