ویدئو پروژکتور با روشنایی متوسط

Medium Brightness Projector

 

میزان شدت روشنایی یا همان انسی لومن در ویدئو پروژکتور از مشخصات فنی مهم محسوب میشود.

در پاسخ به این سوال که چه قدر روشنایی نیاز دارید،

باید بگوییم به شرایطی نظیر پرده نمایش، نور محیط ،اندازه صفحه و هدف شما بستگی دارد.

 ویدئو پروژکتور روشنایی متوسط، محدوده 2000 تا 2500 انسی لومن ولی به طور کلی آیتم های متنوعی در روشنایی ویدئو پروژکتور استوک تاثیر دارند.

عمرلامپ: هر چه از زمان عمر لامپ بگذرد به مرور زمان روشنایی لامپ کم می شود.

برند: در برندهای مختلف ممکن است با یک انسی لومن شدت روشنایی متفاوت باشد.