پایه 30 تا 60

این پایه ها با کمترین قیمت ممکن توضیع میگردد.این وسلیه به سقف نصب شده و شما دیتا پروژکتور خود را به آن متصل می کنید این سایز پایه 30تا60 می باشد